Skip Navigation
“...the unique
performance venue”
Acapela Studio
tel: 029 2089 0862
info@acapela.co.uk
Menu

Y Parry Isaacs – SOLD OUT

Ers rhyw bum mlynedd bellach mae hi wedi bod yn draddodiad i deulu’r Parry Isaacs gynnal cyngherddau Nadolig i godi pres at wahanol elusennau lleol. Mae’n bleser pur cael ymddangos yn Acapela i baratoi pawb ar gyfer y mis prysur sy’n arwain at y 25ain o Ragfyr. Mae Myfyr Isaac a Caryl Parry Jones yn adnabyddus fel cerddorion yng Nghymru a thu hwnt ers rhai blynyddoedd ac mae’r plant hefyd yn dilyn ôl eu traed, gyda Greta (yr ieuenga’) yn dilyn gyrfa fel.

cantores/cyfansoddwraig, Moc yn astudio Cerddoriaeth Boblogaidd ym Mhrifysgol De Cymru, Miriam yn gantores sesiwn ac unawdydd ac Elan a Miriam sy’n canu lleisiau cefndir i Greta! Mae Non Parry, sy’n adnabyddus fel prif leisydd y grŵp Eden, yn gyfnither lawn i Caryl a hi a Caryl sy’n rhoi y Parry yn y Parry Isaacs! Ac fel rhan o’r teulu cerddorol estynedig fel petai, mae Geraint Cynan yn cyfeillio a Steffan Rhys Williams yn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael eu clywed. Mi fydd y noson yn llawn o ganeuon Nadoligaidd hen a newydd, Cymraeg a Saesneg a gobeithio y gwnewch chi fwynhau noson fydd yn gosod y naws tymohorol, cynnes rydan ni’n ei gysylltu â’r Nadolig.

During the last five years or so, it has become a tradition for the Parry Isaacs family to perform their Christmas Concert in aid of local charities. It’s an absolute pleasure for them to appear at Acapela to prepare everyone for the month leading up to December the 25th. Myfyr Isaac and Caryl Parry Jones have been well known musicians in Wales and beyond for some years now and their children are certainly following in their footsteps with Greta (the youngest) forging a career as a singer songwriter, Moc studying Popular Music at the University of South Wales, Miriam a soloist and session singer and Elan and Miriam both provide back up vocals for Greta! Non Parry, who fronts the ever popular girl band Eden, is Caryl’s first cousin and she and Caryl put the Parry in The Parry Isaacs!

And as part of the extended musical family as it were, close friends Geraint Cynan and and Steffan Rhys Williams provide accompaniment and sound quality.

The evening will be packed full of Christmas tunes old and new, Welsh and English and we sincerely hope you enjoy an evening which will set the warm, seasonal tone we so dearly associate with Christmas.

REMEMBER THIS ONE?

Back to top