Skip Navigation
“...the unique
performance venue”
Acapela Studio
tel: 029 2089 0862
info@acapela.co.uk
Menu

Lleuwen

LLEUWEN YN CYHOEDDI TAITH FER!

Mae Lleuwen wedi cyhoeddi pedair gig newydd a fydd yn digwydd yn mis Mawrth 2018.

Bydd Lleuwen a’i reuddrwm yn ymddangos yn y canolfannau canlynol –

MAWRTH

1 – Galeri, Caernarfon (gyda Gwilym Bowen Rhys)

Tocynnau –

2 – Acapela, Pentyrch, Caerdydd (gyda Blodau Gwylltion)

Tocynnau –

3 – Neuadd Pantycelyn, Llanymddyfri. (Cyngerdd Dathlu Cân Pantycelyn)

Tocynnau –

4 – Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth (Gig cynnar gyda Blodau Gwylltion)

Tocynnau –

Ar hyn o bryd wrthi yn Stiwdio Sain yn recordio ei halbym newydd a fydd yn ymddangos yng ngwanwyn flwyddyn nesaf. Mwy o fanylion cyn bo hir.

 

Lleuwen has announced four gigs happening in March 2018. Lleuwen and her “reuddrwm” will be appearing at the following venues.

MARCH

1 – Galeri, Caernarfon (support from Gwilym Bowen Rhys)


2 – Acapela, Pentyrch, Caerdydd (support from Blodau Gwylltion)


3 – Neuadd Pantycelyn, Llanymddyfri.  (Cân Pantycelyn Song celebration concert)


4 – Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth (Early gig with support from Blodau Gwylltion)Lleuwen is currently recording her new album in Sain Studios which will be released Spring 2018. More news on that to follow.

Back to top