Mae Acapela yn cynnig amrywiaeth o wasanethau gan gynnwys recordio, cynhyrchu a chyfansoddi, gyda phrofiad o weithio gyda llu o glientiaid

CERDDORIAETH

Unrhyw Genre neu Arddull

Mae ein acwstig naturiol yn helpu sain eich llais ac offeryn, ynghyd â rhoi lle i'ch cerddoriaeth anadlu. Mae'r stiwdio wedi lleoli mewn capel 200 mlwydd oed, gyda'r llawr pren gwreiddiol a nenfwd uchel er mwyn creu sain unigryw.

TROSLEISIO

Ffilm, Teledu a Phersonol

Mae ein 'ystafell farw' yn berffaith ar gyfer gwaith trosleisio. Mae'r maint  yn cynnig digon o le mewn awyrgylch cyfforddus, gan roi'r hyblygrwydd i recordio unrhywbeth o droslais unigol i sioe radio gyda nifer o westeion. Rydym wedi recordio troslais ar gyfer teledu, gwaith animeiddio a fideo corfforaethol.

PROFIAD

Mewn Recordio Sain

Os na allwch ddod atom ni, dewn ni atoch chi! Mae gennym yr offer a'r profiad i grisialu eich perfformiad ble bynnag. Ymysg y clientiaid blaenorol yw'r pianydd Benjamin Grosvenor, Côr  Meibion Cymry Llundain, ensemble Cimmarron o Golumbia a Chôr  Merched Ysgol y Gadeirlan Wells.

CYMYSGU

Unrhyw Genre neu Arddull

Gellid defnyddio ein cyfleusterau ar gyfer cymysgu yn ogystal â recordio, rydym yn gallu cynnig peiriannydd sain neu allwch llogi'r stiwdio heb beiriannydd. Mae gennym brofiad mewn ôl-gynhyrchu llun a sain, yn dilyn cynhyrchu nifer o gyfresi teledu yn fewnol.

CYFANSODDI

Ar Gyfer Hysbysebion a Theledu

Mae cerddoriaeth ar gyfer hysbysebion yn gallu costio'n ddrud, a cherddoriaeth llyfrgell yn cynnig dewis dienaid. Cysylltwch â ni  i drafod cyfansoddiad arbennig neu ar gyfer eich brandio sain.

CYFANSODDI CANEUON

Artist newydd?

Peidiwch oedi i gysylltu ag Acapela os ydych yn cyfansoddi caneuon gyda syniad bras am drac. Mae gennym fasddata o gerddorion sydd ar gael i berfformio gyda chi a newid eich syniad yn realaeth i'w rhyddhau.

MASNACHOL

Rydym wedi gweithio gyda'r cwmniau canlynol


Universal Music
Deutsche Grammophon
BBC Television
ITV Television
S4C Television
Calamity Films
Sony Music
Warner Records

ARTISTIAID

Rydym wedi gweithio gyda'r artistiaid canlynol


Al Lewis
Amy Wadge
Ballet Nimba
Bonnie Tyler
Catrin Finch
Charlotte Church
Dom Kane
Georgia Ruth
Gilbert O'Sullivan
Gruff Rhys
John Barrowman
John Rutter
Julian Lloyd Webber
Karl Jenkins
Lucie Jones
Only Men Aloud
Peasants King
Rusty Shackle
Sian Evans (Kosheen)
Sinfonia Cymru
Sophie Evans
Wynne Evans
All content © Acapela Studio 2013. Website by Pieter Hynam