Mae Acapela yn stiwdio recordio a chartref i gynhyrchu cerddoriaeth mewn capel Cymreig sydd wedi ei addasu. Mae'r llawr pren a'r nenfwd uchel yn rhoi'r gofod i berfformio yn naturiol
EIN
GWASANAETHAU
Gellid cynnig recordio a chynhyrchu albwm llawn ar gyfer artistiaid a bandiau, cyfansoddi ar gyfer teledu a ffilm, troslais, effeithiau sain, cyfansoddi caneuon, dylunio sain, golygu a mwy. Ewch i wylio a gwrando ar esiamplau o'r portffolio, ac am fwy o wybodaeth manwl ewch i'r tudalen gwananaethau.
GOFOD
PERFFORMIO
UNIGRYW
Ynghyd â chynnig gofod perfformio gwych, mae'r neuadd yn cynnig lle arbennig i recordio yn fyw.  Mae ystafell ynysu sy'n berffaith ar gyfer cadw ar wahân pan yn recordio aml-drac yn fyw (yn addas i fandiau ac ensembles) ac yn ogystal mae'n ystafell 'farw' ar gyfer cantorion, trosleisio, offerynwyr unigol neu amps gitâr ac ati
EIN
STIWDIO
Mae'r capel Cymreig wedi ei addasu i gynnig lleoliad hyfryd ac heddychlon  i ysbrydoli eneidiau creadigol.  Adeiladwyd yn wreiddiol ym 1835, mae'r capel yn cynnwys neuadd gyngerdd gyda llawr pren a nenfwd uchel gan roi atseiniau naturiol godidog.
All content © Acapela Studio 2013. Website by Pieter Hynam